Hem

Denna sida kommer att upphöra februari 2024

Ny sida under uppbyggnad                                 

https://falbygden.konstforeningar.se/

Invigning Vävda Rum

lördag 20 maj 10.30 från Stadsfestens scen


Det  rikstäckande konstprojektet i AR- teknik ”Vävda rum” som vi är värdar för mellan 20 maj -30 sept startar.


Vävda rum – Sveriges första nationella utställning i Augmented Reality. Tekniken är digital och via en app visar sig konstverken i lokal miljö.

Mer info finns på: https://sverigeskonstforeningar.nu/nyheter/vavda-rum-sveriges-forsta-nationella-utstallning-i-augmented-reality/


Tisdag 30 maj konstvandring där tillsammans upplever de olika konstverken. Hjälp att ladda ner appen utlovas.


se mer

https://sverigeskonstforeningar.nu/projekt/vavda-rum-utstallning-med-ar-konst/


Betala 250 kr på bankgiro 564-7987

eller swish 1233455458

Glöm inte ange namn, adress och e-mail.

Om du är under 26 år är

medlemsavgiften 100 kr.

Bussresa till Osla är genomförd 50 resenärer såg

bland annat Munch museet och Nationalgallerit i Oslo

22-23 april

Konstcirkeln fortsätter till hösten

Falbygdens konstförening

är del av en större rörelse med rötter i efterkrigstidens framtidstro. Föreningen bildades 1945.

Vi tillhör riksförbundet Sveriges konstföreningar.

På så sätt är vi del av landets ledande konstbildningsrörelse.

Vi är en allmän konstförening, öppen för alla.

Som andra konstföreningar lottar vi ut konst som vi köper in för  medlemsavgifterna.

Vi arrangerar också utställningar i samarbete med  Falbygdens museum. I samband med dem gör vi olika aktiviteter i konstbildningens tecken.

Våra konstcirklar har blivit mycket populära. Vi arrangerar också resor för att se konst, ofta med anknytning till dessa cirklar.


Vi vill välkomna just dig i vår förening!