Utlottning

Den 15 november genomfördes konstlotteriet. På grund av Corona var vi bara fyra ledamöter i lokalen med olika funktioner. En drar lotter, en kontrollerar, en skriver och en fotograferar.

Kommande utlottning kan komma att innehålla dessa verk. Vi köper också fler under året...

poeten blandteknik
ljus Fredrik Lindqvist
Urna Kristin Andersson
Då hördes humlorna Martiza Vásquez
Roffes blomma Marianne Svedberg
Marcus Genemark Kohagen
Hundarna Maria Segerström
Landskapsporträtt Nils Ekberg
Mikael Wahrby Ateljén
Anne-Lie Larsson Ljung Silent moment
Henrik Allert Uppbrott
Fiskar Chennet Juhlin
Jan Axelsson utan titel
Pellas G Hansson Vinterbjörkar
Henrik Allert Anfäder
Henrik Allert Krönt hästhuvud

Medlemsavgiften är 250 kr

Betala 250 kr på bankgiro 564-7987 eller swich 1233455458

Glöm inte ange namn adress och e-mail.

Du under 26 år betalar 100 kr.
Som medlem får du:


Förutom deltagande i medlemslotteriet får du Inbjudan till olika aktiviteter

som:

Vernissage

Medlemsaktiviteter

konstcirkel

Konstresa