Aktuellt

FALBYGDENS

KONSTFÖRENING

Vårens utställning på Falbygdens museum


Lotte Pile "Nature Morte" 15/3 – 13/4
Skulptur och bilder
Lotte Pile, från Sjuntorp söder om Trollhättan, är en erfaren konstnär som arbetar med det arkitektoniska rummet och hur man förhåller sig till detta.
I grunden är hon målare och tecknare men färgen följer med även i hennes skulpturer och offentliga verk. Hon arbetar intiutivt och experimenterar i många olika material som är underordnade idéer och uttryck. ”Jag vet aldrig riktigt själv vad en utställning ska handla om. Den skapas och blir till under arbetets gång. Impulserna kan vara allt från världshändelser till något smått i naturen som fastnar på näthinnan. Det kan också vara att upptäcka ett nytt material som kan visa på nya möjligheter i form och färg. Ett verk kan föda ett annat, det är en ständigt pågående process. En utställning är ett stopp, en reflektion, en bit på vägen, för att sedan fortsätta att arbeta. Idéerna är många och det är bara en liten del som hinner förverkligas. I mina objekt och skulpturer för jag en dialog med samtiden men är också intresserad av våra historiska lämningar.”
Lotte har ofta arbetat med offentliga utsmyckningar bl.a. i Göteborgsoperan, Svenska mässan och Lerums torg, där i samarbete med en landskapsarkitekt.Hon arbetar även gärna med konstverk som har både estetik och funktion. ”Det har slumpat sig så att jag har arbetat mycket med lekskulpturer ofta i ’sceniska’ grupper, speciellt för små barn.” Som konstnär är Lotte van vid att tänka utifrån brukar/barnperspektivet. Statens konstråd har anlitat henne som konstpedagog för skol- och förskolegårdar. I gemen-samma projekt, tillsammans med barn och pedagoger, har barnens modeller och ritningar utmynnat i konstverk med ex. vattenrännor, lekhästar m.m.
De skulpturer och bilder som visas på utställningen närmar sig en abstrakt omvandlad natur. Verken är utförda i fiberarmerad betong och jesmonite (gjutmaterial, blandning av akrylplastpulver och gips). Lotte kommer under utställnings-tiden att finnas på plats vid något tillfälle (troligen under Påskrundan, se konst-föreningens hemsida). Hon kommer då att teckna i museets basutställning och finns då tillgänglig för samtal om sina verk.


Sön den 22/3 kl. 15-16
Lotte Pile berättar mer om utställningen och sitt konstnärskap

 

Årsmöte

22 mars kl 16 på Falbygdens museum

Årsmötet inleds kl 15 med att Lotte Pile berättar om utställningen Nature Morte


Konstcirkel

22/1 Per inleder Ölandskonstnären "Solmålaren" Per Ekström 1844-1935 och arkitekten och möbelformgivaren Carl Malmsten 1888-1972. 

Därefter träffas vi 26 feb,  18 mars och 29 april. Vi kommer under våren att studera flera olika glaskonstnärer, Syftet är att förbereda oss inför bussresan till Öland.

Därav följer att vi kommer vi att ta upp konstnärer från olika områden med anknytning till resan, såsom Bertil Wallien, Simon Gate m.fl. (glas), Ingegerd Råman (glas+keramik), Carl Malmsten (möbler), Karl Heinz Sauer (silver) och ev. flera om vi hinner. "

Anmälan kan göras till Margareta Rosvall 070 6859728


Bussresa till Öland

Cirkeln avslutas med en resa till Öland 23-24 maj med övernattning i Borgholm.

 Vi kommer bland annat att besöka Vida Konstmuseum, Himmelsberga/Ölands Museum, Silverkonstnären Karl Heinz Sauers ateljé och galleri och Tinnerts galleri i Arontorp. Vi kommer att övernatta på Guntorps Herrgård i Borgholm. Resan kommer att kosta cirka 2000 kr med del i dubbelrum. Jag kommer att färdigställa en affisch gällande resan som ska vara klar innan 22 januari. Den kommer då läggas ut på hemsidan.



Kontakt Margareta Rosvall 070 6859728



© Copyright. All Rights Reserved.