Hem

Årsmöte söndagen 19 mars 2023 kl 15.00    

Plats: Bildkällan Stora torget Falköping


Vi berättar om det kommande rikstäckande konstprojektet i AR- teknik ”Vävda rum” som vi är värdar för mellan 20maj -30 sept.

Vävda rum – Sveriges första nationella utställning i Augmented Reality. Tekniken är digital och via en app visar sig konstverken i lokal miljö.

Mer info finns på: https://sverigeskonstforeningar.nu/nyheter/vavda-rum-sveriges-forsta-nationella-utstallning-i-augmented-reality/

Närvarolotteri!

Vi bjuder på Fika!Betala 250 kr på bankgiro 564-7987

eller swish 1233455458

Glöm inte ange namn, adress och e-mail.

Om du är under 26 år är

medlemsavgiften 100 kr.

Med entusiasm fortsätter konstcirkelåret på tisdagar

kl 17.00-19.30 på Vuxenskolan.

Vi har tagit upp den norske friluftsmålaren Christian Skredsvig.


På tisdag 21 februari kommer Per  att presentera Odd Nerdrum och visa film om honom. Karin berättar om Astrup Fearnley-musèet.


Följande konstcirklar är 21/3 och 18/3. Konstresan till Oslo är planerad till 22-23/4.

Varmt välkommen!


Birgitta, Karin, Per o Margareta

Kanske några har museibesök och konstupplevelser att berätta om.Vi har tar även upp en liten analysövning om vi har tid.


Om du är ny anmäl till Margareta 070 685 9728

Falbygdens konstförening

är del av en större rörelse med rötter i efterkrigstidens framtidstro. Föreningen bildades 1945.

Vi tillhör riksförbundet Sveriges konstföreningar.

På så sätt är vi del av landets ledande konstbildningsrörelse.

Vi är en allmän konstförening, öppen för alla.

Som andra konstföreningar lottar vi ut konst som vi köper in för  medlemsavgifterna.

Vi arrangerar också utställningar i samarbete med  Falbygdens museum. I samband med dem gör vi olika aktiviteter i konstbildningens tecken.

Våra konstcirklar har blivit mycket populära. Vi arrangerar också resor för att se konst, ofta med anknytning till dessa cirklar.


Vi vill välkomna just dig i vår förening!