Hem

konst vän

Falbygdens konstförening

är del av en större rörelse med rötter i efterkrigstidens framtidstro. Föreningen bildades 1945.

Vi tillhör riksförbundet Sveriges konstföreningar.

På så sätt är vi del av landets ledande konstbildningsrörelse.

Vi är en allmän konstförening, öppen för alla.

Som andra konstföreningar lottar vi ut konst som vi köper in för  medlemsavgifterna.

Vi arrangerar också utställningar i samarbete med  Falbygdens museum. I samband med dem gör vi olika aktiviteter i konstbildningens tecken.

Våra konstcirklar har blivit mycket populära. Vi arrangerar också resor för att se konst, ofta med anknytning till dessa cirklar.


Vi vill välkomna just dig i vår förening!


Årsmöte 2020-2021 9 maj kl 15

Sommarhemmet Mösseberggården

Detta år är ingenting sig likt och många av oss har levt mer isolerat än vi brukar. Föreningen blir kanske än mer angelägen. Vi har anpassat oss genom att ställa
in det planerade årsmötet förra året. Nu genomför vi två årsmöten i första hand utomhus . Skulle vädret vara uselt går vi helt enkelt in.


 Årsmötes handlingarna  var klara för 2019 och 2020 inför sedvanligt årsmöte i april.  Då det inte var några förväntade ändringar i styrelsens sammansättning 2020 har vi fortsatt ett år till med adjungerad ledamot som valberedare för 2021.  Det innebär att sittande styrelse får ansvara för två år. Vi har brutit mot stadgar men pandemi råder vi inte över.


Det viktiga är att hålla föreningen igång även under svåra tider.


Årsmöte 2020-2021


Vi har två avgående ledamöter Birgitta Nyman och Per Arnander.

Valberedningens förslag till nya ledamöter är Krister Friberg och Lina Ljusarve.

Vi tar gärna emot fler nomineringar.


Handlingar finns på mötet.

Handlingar kan också beställas inför mötet.

  • Ekonomisk rapporter
  • Revisporernas berättelser 
  • Dagordningar 
  • Valberedningens förslag

Ring sekreterare Karin Ericson 0734606422
alt mejla genom vår kontakt mejl.


Vi har ställt in planerat program men enklare förtäring finns i pausen mellan mötena.


Anmäl gärna att du kommer.

Betala 250 kr på bankgiro 564-7987

eller svisch 1233455458

Glöm inte ange namn, adress och e-mail.

Om du är under 26 år är

medlemsavgiften 100 kr.